Pokoj pro 6 osob se snídaní
Pokoj pro 6 osob se snídaní
6 guests
2 bedrooms
6 beds
1 bath
6 guests
2 bedrooms
6 beds
1 bath
You won’t be charged yet
Guesthouse Pension Lipa is a renovated guest house opened in July 2010 with completely new facilities in all directions, so we can offer you clean and fluent accommodation in the heart of Bohemian Switzerland at an excellent level at a reasonable price. The building of the guest house is a listed building with interesting original building elements, which were rebuilt in 2009-2010 with the contribution of EU funds and can offer guests an interesting atmosphere.
translated by Google

Penzion

Penzion Lípa je zrekonstruovaný penzion otevřený v červenci 2010 s kompletně novým zařízením ve všech směrech, proto Vám můžeme nabídnout čisté a nadýchané ubytování v srdci Českého Švýcarska na výborné úrovni za přiměřenou cenu.

Budova penzionu je památkově chráněný objekt se zajímavými původními stavebními prvky, které byly při rekonstrukci v roce 2009–2010 za přispění fondů EU zachovány a mohou tak hostům nabídnout zajímavou atmosféru.

The space

Intact nature What distinguishes one place from another? It is mainly a natural environment that gives the place its most basic characteristics. In the case of Krásná Lípa, it is water, air and rocks, unquestionably unique in the world. Respect for nature, cultural heritage. Self-assurance of its design conception. In the memory, the role of the craft remains as a backdrop to nature. The harmony is embossed in the soul of the landscape. Krásná Lípa is our best kept secret for now. A place quite different from the busy tourist centers of the Czech mountains and valleys. A place with its unique spell that you can not only observe, but also touch and feel it. A place that engages all your senses. The place is considered one of the most photogenic areas in our country. You will find the spirit of a place expanded by more than a visual perception. It can be refreshing. Soothing. The way to genius loci the whole country to see. Water, air, forest and rocks. Variety of colors and shades. Krásná Lípa is the gateway to Bohemian Switzerland, the youngest of our national parks, but also lies on the border of the mysterious Lusatian mountains. České Švýcarsko is a unique rock town, historically founded many millions of years ago. It is a diversity of plants and animals. Stunning rocky ridges, canyons, sandstone towers, and table mountains stunning over the unsung sea of forests. The Lusatian Mountains, at first sight, hide their spell and act modestly and inconspicuously. The unparalleled variety of flowering meadows, pine scents, grown beeches, basalt organs, the Nordic winter atmosphere, hand-painted tiles in a butchery, renowned goat cheese, berries. Stop and taste all that the region has to offer. National Park Geology
translated by Google

Nedotčená příroda

Co odlišuje jedno místo od druhého? Je to hlavně přírodní prostředí, které dává místu jeho nejzákladnější charakteristiky. V případě Krásné Lípy je to voda, vzduch a skály, bezesporu ve světě unikátní. Respekt k přírodě, ke kulturnímu dědictví. Sebejistota její konstrukční koncepce. V paměti zůstává role řemesla jako pozadí k přírodě. Harmonie bytostně otisknutá do duše krajiny.

Krásná Lípa je prozatím naším nejlépe střeženým tajemstvím. Místo, které je zcela odlišné od rušných turistických center českých hor a údolí. Místo se svým osobitým kouzlem, jež můžete nejen pozorovat, ale také se ho dotýkat a cítit jej. Místo, které zapojí všechny Vaše smysly. Místo považované za jednu z nejfotogeničtějších oblastí u nás. Najdete zde duch místa rozšířený o více než vizuální vjem. Může být osvěžující. Uklidňující. Ten způsob, jak genia loci celé krajiny vidět. Vodu, vzduch, les a skály. Rozmanitost barev a odstínů.

Krásná Lípa je branou do Českého Švýcarska, nejmladšího z našich národních parků, ale zároveň leží na pomezí tajemných Lužických hor. České Švýcarsko je unikátní skalní město, historicky vzniklé před mnoha miliony let. Váže se na něj rozmanitost rostlin a živočichů. Ohromující skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže a stolové hory strmící nad nedohledným mořem lesů.

Lužické hory zase na první pohled skrývají své kouzlo a působí skromně a nenápadně. Nebývalá pestrost kvetoucích luk, vůně borovic, vzrostlé buky, čedičové varhany, severská atmosféra zimy, ručně malované kachlíčky v řeznictví, vyhlášený kozí sýr, pálenka z jeřabin. Zastavte se a ochutnejte všechno, co Vám zdejší kraj nabízí.


Národní park
Geologie


Amenities
TV
Essentials
Shampoo
Heating

Prices
Extra people $39 NZD / night after the first guest
Weekly Discount: 20%
Always communicate through Airbnb
To protect your payment, never transfer money or communicate outside of the Airbnb website or app.
Learn more

Sleeping arrangements
Bedroom 1
1 double bed
Bedroom 2
4 single beds

House Rules
No smoking
Check in time is 2PM - 11PM
Check out by 10AM

You must also acknowledge
Some pet(s) live in the house

Cancellations

Safety features
Smoke detector
First aid kit
Fire extinguisher

Availability
1 night minimum stay

No reviews (yet)

This host has 10 reviews for other properties.

View other reviews
Krásná Lípa, Czech RepublicJoined in April 2014
Luboš User Profile
Languages: Deutsch, English, Čeština, Русский
Response rate: 100%
Response time: within an hour

The neighbourhood

Similar listings